• ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประเทศเยอรมนี

  • สนใจผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วและธุรกิจคาร์แคร์ ติดต่อ

Armor Diamond

วิธีการโพสต์ข้อมูลYou are here: Home » วิธีการโพสต์ข้อมูล

การสร้างโพสต์
Posts > Add New
1) กรอกชื่อเรื่อง (ตรงช่อง permalink สามารถตั้งชื่อใหม่ได้)
2) กรอกเนื้อหา
3)เลือกหมวดหมู่****
4)ใส่รูป
5) กดปุ่มเผยแพร่
6)เลือกแทปรูปแบบแสดงโพสต์
***ทางลัดการสร้างโพสต์คือ กดปุ่ม clone ในหน้าแสดงรายการโพสต์ทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างและแก้ไขเนื่อหาภายใน

 

 

การแก้ไขข้อความต่างๆของ footer

เลือกเมนู Appearance > Widgets

 

 

การโพสต์สินค้า
กดที่ปุ่ม Duplicate เพื่อสร้างรายการสินค้าใหม่ แก้ไข permalink และข้อมูลสินค้า

 

 

แก้ไขอีเมลผู้รับในแบบฟอร์มติดต่อ
กดเมนู contact เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการแก้ไข
กดแทป Mail > To: แก้ไขอีเมล์ที่ต้องการส่งถึง

 
How to Change the Author of a Post in WordPress